3 typy analizy na rynku forex

Od zawsze trwa stała debata na temat tego, która analiza jest lepsza do tradowania na rynku forex.

Jedni chwalą analizę fundamentalną, inni techniczną, a jeszcze inny sentymentalną. Na rynku istnieje wiele różnych strategii opartych właśnie na tych 3 analizach i wiesz co? Na każdej z tych analiz znajdują się ludzie, którzy na niej zarabiają. Sęk w tym, żeby wiedzieć jak ją dokładnie wykorzystać.

Prawdę mówiąc najlepiej poznać wszystkie trzy podstawowe rodzaje i stosować w jakimś stopniu każdy z nich, wtedy nasze szanse na rynku rosną, a w takim razie ryzyko strat maleje.

Przyjrzyjmy się więc uważnie czym różnią się te 3 sposoby analizy rynku.

ANALIZA TECHNICZNA

Czy słyszałeś kiedyś stare powiedzenie: Historia lubi się powtarzać?

Właśnie o to chodzi w analizie technicznej. Analitycy stosując ją opierają się na przeszłych zdarzeniach na wykresie, szukają wzorców, które powstały wcześniej i które prawdopodobnie powtórzą się w przyszłości. Na przykład jeśli poziom cen był w przeszłości ważnym wsparciem lub oporem handlowcy będą go obserwować i oprą swe transakcje na tym historycznym poziomie cen.

analiza techniczna

W świecie handlu, gdy ktoś mówi o analizie technicznej, pierwszą rzeczą, która się z tym kojarzy to wykres. Analitycy techniczni korzystają z wykresów, ponieważ są najłatwiejszym sposobem wizualizacji danych historycznych. Patrząc na przeszłe dane możesz dostrzec powtarzające się trendy i wzorce, które pomogą Ci znaleźć okazję do handlu i wejścia w rynek.

Analiza techniczna

Co więcej w przypadków traderów, którzy polegają na analizie technicznej te wzorce cen i sygnałów spełniają się, ponieważ czym więcej osób szuka potwierdzeń w określonych poziomach cen i wzorców na wykresie, tym bardziej prawdopodobne jest, że te wzorce się na nim pojawią, ponieważ w oparciu o nie zawierają oni transakcje.

Pamiętaj jednak o tym, że analiza techniczna jest subiektywna. Dwóch traderów przyglądających się temu samemu wykresowi może wpaść na zupełnie inny pomysł odczytu danego wykresu i na tym opierać swoje transakcje, nie ma tutaj uniwersalnego/genialnego sposobu.

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Analiza fundamentalna to sposób patrzenia na rynek walutowy poprzez analizę sił ekonomicznych, społecznych i politycznych, które mogą wpływać na podaż i popyt na aktywa na rynku, jest sposobem analizy potencjalnych ruchów waluty za pomocą siły lub słabości perspektyw gospodarczych różnych gospodarek na świecie.

Jeśli się nad tym zastanowić to ma to sens!

Podaż i popyt determinują cenę – w przypadku rynku forex – kurs wymiany waluty.

Aby skorzystać z tej analizy na rynku trzeba umieć ocenić poprzez różne czynniki, która gospodarka jest lub może być silna, a która jest słaba.

Musisz zrozumieć dlaczego niektóre wydarzenia, takie jak np. wzrost stopy bezrobocia wpływają na gospodarkę i politykę pieniężną danego kraju, co ostatecznie wpływa na poziom popytu na jego walutę.

Pomysł na tego typu analizę polega na tym że jeśli perspektywy gospodarcze danego kraju są dobre to jego waluta powinna się umacniać i wzrastać na rynku. Im mocniejsza będzie się stawać gospodarka danego kraju, tym więcej inwestorów będzie kupować jego aktywa.

ANALIZA SENTYMENTALNA

Trzeba wiedzieć , że rynek traderów dzieli się na detalicznych (czyli nas) i instytucjonalnych. Traderzy instytucjonalni to inaczej fundusze hedgingowe, główne banki, inwestorzy z dużym zyskiem netto (np. Warren Bufett), jak również banki centralne.  Analiza sentymentalna ma za zadanie odczyt nastawienia traderów instytucjonalnych do danych par walutowych. Dane takie możemy znaleźć w newsach wyspecjalizowanych serwisów informacyjnych. Ważne jest, aby nie pomijać znaczenia analizy sentymentalnej i wprowadzić ją do naszego codziennego tradingu.